Newspapers

PUBLICATIES

 • Ontrafelen van het genoom van biotech-arbiters (met Arthur House) | te publiceren in een toekomstige uitgave van ALTERNATIEVEN VOOR DE HOGE KOSTEN VAN GESCHILLEN (HET MAANDELIJKSE MAGAZINE VAN CPR)

 • Een andere kijk op de vertrouwelijkheid van bemiddeling: dient het het beoogde doel?32 ALTERNATIEVEN VOOR DE HOGE RECHTSKOSTEN 119 | September 2014

 • Bemiddeling in Californië, VS | HET GEVARIEERDE LANDSCHAP VAN DE MEDIATIEREGELING, EEN VERGELIJKENDE STUDIE VAN DE MEDIATIEREGELING EN -PRAKTIJKEN IN EUROPA EN DE WERELD (Manon Schonewille & Dr. Fred Schonewille, eds), Eleven International Publishing | 2014

 • De impact van bemiddeling op de juridische systemen van de Verenigde Staten | BEMIDDELING EN DE IMPACT ERVAN OP JURIDISCHE SYSTEMEN IN AZIË-STILLE OCEAAN (Wang Guiguo & Yang Fan, eds), Wolters Kluwer Law & Business en CCH Hong Kong | 2013

 • De gids voor advocaten voor het opstellen van ADR-clausules | elektronisch gepubliceerd door de State Bar of California, Litigation Section | Juni 2012 | 89 pagina's | Editor, met Paul Dubow en Michael Carbone, co-editors | alleen voor leden; elektronisch exemplaar is op verzoek verkrijgbaar bij de uitgever

 • Uitgebreid interview met Bruce Patton | "TIJDSCHRIFT CONCLICTHANTERING" (Conflict Manangement Magazine) | Deel 5, nummer 6, blz. 5-11 | 2010

 • Mediation Advocacy: voorbereiding op succesvolle mediation | Presentatie op de 83e jaarlijkse vergadering van de State Bar of California | Vrijdag 24 september | Pdf

 • Bijgevoegde ADR-rechtbank in Los Angeles County | Georg Frerks et. al., Ed. PREVENTIEVE BEMIDDELING | PP. 181-207 | Maklu 2010 | Pdf

 • Spiritualiteit in Mediation | Gerog Frerks et al., Ed., REFLECTIE OP MEDIATION | PP. 47-54 | Maklu 2009 | Pdf (nederlands)

 • Afdwingbaarheid van de Mediationclausule | Californië en Nederland, 2008 FORUM VOOR CONFLICTMANAGEMENT # 1 | p. 10 | Pdf ( nederlands)

 • Een anti-SLAPP-petitie indienen bij arbitrage | DAGELIJKS JOURNAAL | 7 maart 2007 | Pdf

 • Op weg naar verplichte ICSID-bemiddeling? - Beschouwingen over het artikel van professor Coe over bemiddeling tussen investeerders en staten | 21 MEALEYS INTERNATIONAAL ARBITRAGEVERSLAG # 4 | p.1 | Pdf

 • Een Californisch Perspectief op de Ontwerprichtlijn Mediation | 1 TIJDSCHRIFT CONFLICTHANTERING 32 | Maart 2006 | Pdf (nederlands)

 • Class Arbitration: Discover Bank v. Superior Court | NIEUWSBRIEF IBA ARBITRATION COMITTEE | Vol. 10 nr. 2, 40-47 | September 2005 | Pdf

 • Bemiddeling naar nationaal recht: Verenigde Staten van Amerika | IBA-BEMIDDELINGSCOMITÉ NIEUWSBRIEF | Vol. 1 nr. 2, 43-54 | Augustus 2005 | Pdf

 • The Mediator als Face-Giver | 20 ONDERHANDELINGSREIS | p. 475 - 487 | 2004 | Pdf

 • 'Uitgebreide' rechterlijke beoordeling herzien: Kyocera zet LaPine ten val | 4 PEPPERDINE GESCHILLENBESLECHTINGSRECHT JOURNAAL | p. 47 - 60 | 2004 | ook gepubliceerd in het ICFAI-JOURNAL VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING | Pdf

 • De UNCITRAL-modelwet inzake internationale handelsbemiddeling, een kritische beoordeling | 21 TIJDSCHRIFT VAN INTERNATIONALE ARBITRAGE | 1-65 | 2004 | ook gepubliceerd in het ICFAI-JOURNAL VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING | Pdf

 • Het dilemma van contractueel uitgebreide rechterlijke toetsing opnieuw formuleren: arbitraal beroep vs. Vacatur | 3 PEPPERDINE GESCHILLENBESLECHTINGSRECHT JOURNAAL | 157 - 220 | 2003 | P DF